Tvätta bilen med ett rent samvete

Vi renar utsläppen...

Varje år släppes 2 000 ton olja och 5 ton tungmetaller ut i vår natur på grund av biltvättning på gatan eller garageuppfarten. Hos oss tvättar du med vetskapen om att vi uppfyller minst alla krav som kommunen har kring vattenrening och utsläpp av olja och tungmetaller. Samt att vi noggrant följer Naturvårdsverkets uppsatta riktvärden.

...och återvinner vattnet

På vår anläggning återvinner vi 92% av allt vatten och har effektiva oljeavskiljare som renar. Dessutom använder vi bara miljöanpassade tvättmedel i alla våra tvättprogram.

Miljöcertifiering ISO 14001

Vår Tvätta-anläggning är certifierad enligt ISO 14001, vilket innebär att det finns dokumentation och utbildning i ett miljöledningssystem. Hela verksamheten har gåtts igenom på ett systematiskt sätt för att ta hand om både inre och yttre miljö - miljömålen är fastställda.