Personlig Servicetekniker

Vi ändrade under 2012 arbetssättet i våra verkstäder till konceptet Personlig Servicetekniker.

För dig som kund innebär det att du får en Personlig Servicetekniker som tar hand om dig och din bil. Du bokar service, beställer andra tjänster lämnar och hämtar din bil hos din egen tekniker. Detta för att skapa trygghet och stärka relationen till dig som kund.

Vi vill göra det lätt för dig!

Personlig servicetekniker Volvo

Personlig servicetekniker Renault/Dacia