Lack

Vad är oxiderad lack?
Från det att en kaross lämnar lackeringen börjar den process som kallas oxidering. Det är inget märkligt - luftens syre reagerar med färgens ytskikt och bildar en oxiderad "skrovlig" yta. En annan benämning på detta är att lacken kritar. I början går nedbrytningen långsamt. Efter ett par, tre år har åldrandet hunnit så långt att man börjar se skillnad mellan bilar som underhållits och andra som misskötts.

Vaxet ska ej läggas på en oxiderad yta. I förstoring kan det se ut som smör på knäckebröd - omväxlande toppar som sticker upp och hål med tjockare lager. Därför är det viktigt att på en oxiderad yta först polera rent med en cleaner för att ta bort det oxiderade skiktet och kapa topparna. Därefter lägger man på det skyddande vaxet. Främst är det plana ytor som motorhuv, tak och baklucka som drabbas av oxidering och där är behovet av polering som störst.

 

Lacken blev flammig vid vaxning - varför?
Den vanligaste orsaken till flammig lack är att den är oxiderad och skulle ha rengjorts med en cleaner före vaxning. Detta gäller främst huv, tak och baklucka. En annan orsak kan vara att ytan varit för varm eller kall. Lämplig temperatur är +10° C till +25° C. Ytterligare anledningar till flammighet kan vara att du lagt på för mycket vax eller inte låtit vaxet torka ordentligt före avpoleringen. Vid svår oxidation - nedsmutsning av lacken - kan en upprepad cleanerbehandling vara nödvändig för att lacken skall bli helt ren.


cleaner
Skillnaden mellan polish, cleaner och rubbing?
Det finns flera benämningar på den typ av produkt som används före vaxning för att rengöra lacken och ta bort oxid. De vanligaste benämningarna är polish eller cleaner - någon tillverkare använder också namnet "flytande rubbing". Med rubbing avses normalt ett kraftigt polérmedel/slipmedel som kan användas vid svåra fläckar eller för att jämna ut färgskillnad på en bättringslackad yta. Bör användas med försiktighet.

Fläckar i lacken - vad är orsaken?
Fläckar och skador i lacken kan orsakas av surt regn, industriutsläpp samt felaktig eller oförsiktig användning av avfettningsmedel, disk- och rengöringsmedel. Moderna, miljöanpassade avfettningsmedel - naturbaserade eller av typ mikroemulsion - har ofta en hög halt av tensider och ett högt pH-värde. Får dessa ligga på för länge kan de bleka eller ge fläckar, speciellt på äldre eller omlackerade ytor. Risken är störst när lacken är varm. Undvik därför alltid att använda avfettningsmedel på en varm lack eller i direkt solljus. Svårare fläckar eller märken kan i bästa fall poleras bort efter en tid.

vax
När skall jag börja vaxa min nya bil?
Moderna lacker kan vaxas när de är splitter nya. Det är viktigt att så snart som möjligt skydda lacken och förhindra att nedbrytningsprocessen startar. Kontrollera i instruktionsboken när och hur ofta bilen bör vaxas. Efter bättrings- eller omlackering rekommenderar man ofta att vänta med vaxning ett par månader så lacken hinner härda ordentligt.

Varför är röda och blå lacker känsligare?
Rött pigment är känsligare för UV-strålning än andra färgpigment. Det röda pigmentet bleks snabbare än andra. Lacken "kritar", som fackfolk säger, och blir matt (gäller främst horisontella ytor). Även blå lacker innehåller rött färgpigment. Eftersom billacker med rött färgpigment är känsligare än andra kräver dessa extra god omvårdnad med polering och vaxning.

Vaxrester på gummi eller skrovliga ytor
Det går knappast att undvika att vax hamnar på ställen där det ej hör hemma. Före vaxning kan man skydda dessa ytor med ett vinylglansmedel som Turtle Bumper Shine vilket gör att vaxet ej fastnar så lätt. Har man fått vaxrester kan man använda t ex Turtle Bumper Shine eller Turtle Gummi & Plastcleaner tillsammans med en s k insektssvamp eller nagelborste så får man bort vaxresterna.

vax
Skall en metallicklack vaxas som andra?
Bilar med metalliclack utsätts för påfrestningar precis som andra lacker och därför är vaxning viktigt. Klarlacksskiktet skyddar färgpigmentet från att oxidera. Man bör dock använda ett vax som ej innehåller för starka polérmedel, t ex Turtle Metallic Wax.

Varför finns det silikon i vax?
En del bilägare är oroliga för att silikon i bilvax skall försvåra ev. omlackering av bilen. Praktiskt taget alla moderna vaxer innehåller silikon. Silikonet är inget problem vid omlackering eftersom lackytan alltid slipas ned före lackering. Silikon i vaxet ger ett vattenavvisande skydd och gör det enklare att lägga på och polera ut vaxet. Nya bilar skyddas redan vid fabriken med ett leveransvax som innehåller silikon. Vaxning av en bil går på 30-40 minuter. Utan silikon skulle det ta upp till en halv dag.

 

Källa:SEAB

Du behöver Flash Player 8 eller senare för att se allt innehåll på denna sida. Ladda ner.

Våra nöjda kunder
Han vet hur jag menar
Se fler referenser